Minors

In the third year of your studies you will choose a minor that consists of courses from a specific theme and a think tank or short internship. In your minor, you will try to find answers to relevant societal questions. If you are enrolled in an English-taught Bachelor's programme, you probably want to follow an English-taught minor as well. You can choose from the following minors:

 • Data and Society
 • European Culture and National Identities
 • Gender and Diversity: a World of Difference
 • Literature in Society - Society in Literature
 • Multilingualism in Europe
 • Migration and Cultural Contacts
 • Study abroad minor
 • Beleid, Organisatie en Communicatie
 • Conflict en Coöperatie in de Mediterrane Wereld
 • Cultureel Erfgoed en Publiek
 • Het Menselijk Taalvermogen
 • Educatieve minor

Data and Society

Modern technologies have changed the way we communicate, work, consume, and spend our free time. Digitisation has had a huge impact on society, but also brings with it new opportunities. There is an increasing demand for people who can bridge the gap between technology and the humanities. In this course, you will explore the interface between technology and society, which can help you better understand the digitised world we live in.

European Culture and National Identities

Do you feel Dutch or European? What does that mean to you? In this course, you will explore the tension between national and European cultures and identities and learn how to both analyse and bridge the gap between Europeans in education, journalism, politics, business and culture.

Gender and Diversity: a World of Difference

Why is there a debate about police officers wearing headscarves? Why do more men than women hold top positions? By inquiring into the categorisation of people along lines of gender, race/ethnicity, religion, age, body shape, language and sexuality, you shape your own view on what the future of these differences should be. 

Literature in Society - Society in Literature

We live in an age where smartphones, social media, and Netflix take up more and more of our time. Many of us read online or use e-readers, if we read at all. How do these developments influence the value of literature in our society? Does literature still play a role? And if so, to what extent?

Multilingualism in Europe

Many people speak a second language. In this course, you will study multilingualism in Europe and explore the most valuable ways to apply multilingualism in society.

Migration and Cultural Contacts

Why do people migrate from one place to another? How does this impact their lives, the communities they leave behind and the new communities they enter into? What is the impact of migration in the United States and Europe? In this course, you will explore one of the biggest challenges of our time: the peaceful integration of people with different cultural backgrounds.

Study abroad minor

As citizens of the world, we must all deal with linguistic and cultural differences. Studying abroad at a foreign university can prepare you for finding your place in our international society.

Dutch-taught minors

 

Beleid, Organisatie en Communicatie

Waarom kan de ene organisatie zich wel succesvol ontwikkelen in een veranderende omgeving, en de andere niet? Leer alles over de hoekstenen van iedere organisatie: beleid, organisatie en communicatie.

Conflict en Coöperatie in de Mediterrane Wereld

Het mediterrane gebied staat bekend als een kruispunt van botsende beschavingen, culturele uitwisselingen en wederzijdse beïnvloeding. Waar politici en opiniemakers vaak de verschillen met Europa benadrukken, ontwikkel jij een genuanceerde visie op de onderlinge verhoudingen. Die kennis is hard nodig bij actuele (politieke) kwesties over Europa.

Cultureel Erfgoed en Publiek

Hoe houd je het verleden levend? En wat vertellen sporen van vroeger over het nu? Je duikt in de cultuur, kunst, literatuur en architectuur van een specifieke periode en leert hoe je je bevindingen vertaalt naar de praktijk. Zo werk je bijvoorbeeld aan een kunstproject, tentoonstelling of educatieve website.

Het Menselijk Taalvermogen

Wat maakt de menselijke taal zo uniek en succesvol? Je vindt het antwoord op deze vraag door te kijken naar (niet-)talige communicatie, taalverwerving, taalvariatie, taalverandering en taalverwerking. Taalonderzoek geeft je inzicht in hoe menselijke cognitie werkt en vormt de basis voor praktische toepassingen zoals automatisch vertalen en het oplossen van spraak- en communicatieproblemen.

Educatieve minor

Met een educatieve minor behaal je (in combinatie een bachelordiploma dat is gekoppeld aan een schoolvak) een lesbevoegdheid voor de onderbouw van havo en vwo en voor het vmbo-t. Je ontdekt of je het leuk vindt om voor de klas te staan en leert vaardigheden zoals leidinggeven, presenteren, plannen en effectief communiceren.

Meer informatie