Toelating en inschrijving

Admission period

Dutch degree

Start date
End date

Toelating tot dit programma loopt via de Toelatingscommissie. De Toelatingscommissie bekijkt je dossier en oordeelt vervolgens of je wel of niet toelaatbaar bent tot de pre-master.

Admission requirements

Apply now