Preparatory minor for HBO students (in Dutch)

Het is voor hbo-studenten niet mogelijk rechtstreeks in te stromen in een universitaire master. Zij moeten eerst een pre-master volgen waarin ze wetenschappelijke basiskennis en academische vaardigheden op het niveau van een universitaire bachelor leren.  Goede en gemotiveerde hbo-studenten kunnen al tijdens hun hbo-opleiding starten met een pre-master aan de Faculteit der Managementwetenschappen. De pre-master wordt dan gevolgd als minor op het hbo. Dit kan een kostenbesparing opleveren.

About this study curriculum

Het studieprogramma en de vakken zijn onderaan de pagina te vinden.

Toelatingseisen en –procedure

Voor alle kandidaten geldt dat zij een toestemmingsverklaring van hun hbo-opleiding nodig hebben (van de instituutsdirectie en van de examencommissie) en een toestemmingsverklaring van de Examencommissie GPM van de Radboud Universiteit.

  • Toegelaten hbo-studenten worden aan de Radboud Universiteit ingeschreven als contractstudent. Hbo-studenten die al minimaal 150 EC hebben behaald met minstens 7,5 gemiddeld (ongewogen) over alle tot dan toe behaalde cijfers zijn rechtstreeks toelaatbaar.
  • Hbo-studenten met minimaal 150 EC behaald en 7,0-7,5 gemiddeld (ongewogen) over alle tot dan toe behaalde cijfers moeten ook een motivatiebrief inleveren; de Examencommissie GPM van de Radboud Universiteit beslist of de student bij uitzondering kan worden toegelaten.

Toelating tot de voorbereidende minor betekent dat de student na behalen van het hbo-diploma rechtstreeks toelaatbaar is tot de pre-master.

Aanmelding

Om deel te nemen aan een voorbereidende minor moet je aanmelden als student aan de Radboud Universiteit via het volgende formulier.

Kosten

Je betaalt geen extra vergoeding voor een voorbereidende minor omdat je tijdens deze pre-master nog ingeschreven staat bij je eigen onderwijsinstelling. Voor het resterende deel van de pre-master betaal je wel een vergoeding. De vergoeding wordt bepaald aan de hand van het aantal EC. Bereken hier de hoogte van je vergoeding.

Contact

Meer weten? Neem dan contact op met de studieadviseur van GPM.

Studieprogramma

De studenten kunnen maximaal vijf cursussen uit de pre-master volgen. Dit komt neer op 30 EC. Voor deze voorbereidende minor kun je kiezen uit de volgende cursussen:

Total EC
30 EC
Elective courses
P1
P2
P3
P4
  1. P1
  2. P2

Maximaal één uit:

Minimum 6 EC, maximum 6 EC
  1. P1
  2. P2