Preparatory minor for HBO students (in Dutch)

It is not possible for HBO students to be admitted directly to a Master’s programme. First, they must participate in a pre-Master’s programme that will provide them with the basic scientific knowledge and academic skills at the level of a university Bachelor’s programme. Successful, motivated HBO students can start an preparatory minor at the Nijmegen School of Management during their HBO degree programme. This programme will be taken as a minor during the HBO degree programme. This will reduce the costs of the pre-Master’s programme to be taken later.

About this study curriculum

Students can take up to 30 ECTS of courses from the pre-Master’s programme. This amounts to 5 courses. For more information on the preparatory minor programme, click on one of the Master’s specialisations listed below.

Admission requirements

With a Political Science-related, hbo-programme, you are eligible for admission to the preparatory minor. The following hbo-programmes are eligible for the preparatory minor:

  • Bestuurskunde/Overheidsmanagement
  • Journalistiek
  • Lerarenopleiding Maatschappijleer/Geschiedenis
  • Recht
  • European Studies
  • International Business and Management

The above overview is not exhaustive. If your programme is not listed and is related to Political Science, please contact the study advisor.

Selectie

Voor alle kandidaten geldt dat zij een toestemmingsverklaring van hun hbo-opleiding nodig hebben (van de instituutsdirectie en van de examencommissie) en een toestemmingsverklaring van de Examencommissie Politicologie van de Radboud Universiteit. Hiervoor dien je een schriftelijk verzoek in bij de Examencommissie Politicologie. Vermeld daarbij je naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Geef aan dat je een verzoek doet tot toelating tot de voorbereidende minor, welke cursussen je wilt volgen en waarom je voor Politicologie hebt gekozen.

  • Toegelaten hbo-studenten worden aan de Radboud Universiteit ingeschreven als contractstudent. Hbo-studenten die al minimaal 150 EC hebben behaald met minstens 7,5 gemiddeld (ongewogen) over alle tot dan toe behaalde cijfers zijn rechtstreeks toelaatbaar.
  • Hbo-studenten met minimaal 150 EC behaald en 7,0-7,5 gemiddeld (ongewogen) over alle tot dan toe behaalde cijfers moeten ook een motivatiebrief inleveren; de Examencommissie Politicologie van de Radboud Universiteit beslist of de student bij uitzondering kan worden toegelaten.

Toelating tot de voorbereidende minor betekent dat de student na behalen van het hbo-diploma rechtstreeks toelaatbaar is tot de pre-master.

Inschrijving

Om cursussen van de voorbereidende minor te volgen, moet je je inschrijven als student aan de Radboud Universiteit. Om je in te schrijven dien je contact op te nemen met de studieadviseur.

Kosten

Je betaalt geen extra vergoeding voor een voorbereidende minor omdat je tijdens deze pre-master nog ingeschreven staat bij je eigen onderwijsinstelling. Voor het resterende deel van de pre-master betaal je wel een vergoeding. De vergoeding wordt bepaald aan de hand van het aantal EC. Bereken hier de hoogte van je vergoeding.

Contact

Meer weten? Neem dan contact op met de studieadviseur van Politicologie.

Specialisations within this curriculum