S. Bakker (Sjoerd)

PhD candidate - Administrative Law

S. Bakker (Sjoerd)
Visiting address

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postal address

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Working days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

Mijn onderzoek richt zich op de toekomst van de landbouw, met specifiek aandacht voor koolstofvastlegging en certificering. Dit bekijk ik zowel vanuit nationaal- als Europeesrechtelijk perspectief.

Trefwoorden: LULUCF-verordening; koolstofvastlegging; gemeenschappelijk landbouwbeleid; carbon credits; negatieve emissies; verordening certificeringskader koolstofvastlegging