Dr F. Binkhorst (Floor)

Teacher Ambassador - Radboud Teaching and Learning Centre
Project manager - Science Education Research

Dr F. Binkhorst (Floor)
Visiting address

Toernooiveld 216
6525 EC NIJMEGEN

Postal address

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Working days Monday, Tuesday, Thursday, Friday

Als Projectmanager Onderwijs en Onderzoek bij het Institute for Science Education en als Docentambassadeur van het Teaching and Learning Centre zie ik mezelf als een verbinder. En niet alleen het verbinden van mensen. Ook het verbinden van verschillende vakgebieden, verschillende invalshoeken, verschillende ideeën.

Als projectmanager initieer, organiseer en coördineer ik onderzoeks- en onderwijsprojecten binnen het Institute for Science Education en bevorder ik de samenhang tussen deze projecten. Vervolgens verbind ik deze projecten met andere instituten binnen de faculteit en daarbuiten. Een voorbeeld van de projecten die ik coördineer is het landelijke Dudoc-Bèta programma, waarin vo-docenten een promotietraject volgen. De coördinatie bestaat uit het inrichten van het scholingsprogramma, fungeren als eerste aanspreekpunt en borgen van het proces. Ook coördineer ik de ISE Graduate School en ben ik het aanspreekpunt voor promovendi op onze afdeling.

Ook in de rol van Docentambassadeur is het mijn streven om mensen en ideeën te verbinden. Ik zorg voor ontmoetingen tussen docenten – binnen en buiten de faculteit – waarbij ze ervaringen uitwisselen en nieuwe ideeën opdoen. Mijn doel is dat docenten geïnspireerd en geënthousiasmeerd raken om hun eigen onderwijs te verbeteren.

Ancillary activities