Dr C.M.A. Caspers (Charles)

Volunteer - Titus Brandsma Institute

Dr C.M.A. Caspers (Charles)
Visiting address

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postal address

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Als medewerker van het instituut, en sinds 2021 als vrijwilliger, houd ik mij vooral bezig met de onderzoeksgebieden van de lekenspiritualiteit en van de Moderne Devotie. Voor lekenspiritualiteit zijn we vaak aangewezen op materiële bronnen, zoals pelgrimsinsignes, amuletten en volkskunst. Daarover is veel te vinden in het door P.J. Margry en mijzelf uitgegeven vierdelige lexicon Bedevaartplaatsen in Nederland (Amsterdam/Hilversum 1997-2004; geactualiseerde digitale versie: https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/ . Voor Moderne Devotie zijn we vooral aangewezen op geschreven bronnen. Zo heb ik onderzoek gedaan – en verricht ik nog onderzoek – naar de invloed van de geschriften van moderne devoten op de laatmiddeleeuwse religieuze kunst. Daarnaast heb ik me intensief beziggehouden met congregatiegeschiedenis. Noemenswaard is de in 2020 verschenen geschiedschrijving van de Bossche congregatie Dochters van Maria en Joseph, ook bekend als de zusters van de Choorstraat – ook vertaald in het Indonesisch. In de aanloop heb ik een boek geschreven over de mede-stichteres van de congregatie, een geestelijke biografie van Anna Karina Van Hees, ook wel Heilig Kaatje genoemd. Verder ben ik betrokken bij promotie-onderzoek en onder meer bestuurslid van Stichting Aartsbisschoppelijk Museum.

Publications

Curriculum Vitae

Ancillary activities