J.P. Cnossen (Jelle)

Assistant professor - Criminal Law and Criminology

J.P. Cnossen (Jelle)
Visiting address

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postal address

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Jelle Cnossen is Universitair Docent bij de vaksectie Strafrecht en Criminologie. Hij is gespecialiseerd in materieel strafrecht en bijzonder strafrecht. Zijn onderzoeksfocus ligt op de verhouding tussen bijzonder en commuun strafrecht. In 2024 verdedigt hij zijn proefschrift op dit thema. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren verschillende publicaties van hem verschenen.
Hij is als docent (en coördinator) betrokken bij de vakken Straf- en strafprocesrecht II (in de bachelor Rechtsgeleerdheid) en Bijzonder Strafrecht (in de masterspecialisatie Strafrecht), en begeleidt bachelor- en masterscripties.

Voordat Jelle Cnossen in dienst kwam bij de Radboud Universiteit werkte hij enige tijd bij het Openbaar Ministerie (Landelijk Parket, 2012) en als PhD-fellow en docent bij de afdeling Straf- en strafprocesrecht van de Universiteit Leiden (2013-2021).

Jelle Cnossen is auteur binnen T&C Sr en T&C Sv (van het commentaar bij artikel 91 WvSr, Titel X-XII van Boek 2 WvSr (artikel 208 t/m 235, de valsheidsbepalingen), Titel XXVI van Boek 2 WvSr (artikel 340-349quater, betreffende faillisementsfraude) en Titel VI van Boek 4 WvSv (artikel 528, betreffende de vervolging en berechting van rechtspersonen).
Daarnaast is Jelle Cnossen als redactiesecretaris betrokken bij T&C Sr en T&C Sv, en als redacteur bij het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving.