Prof. P.A.J.M. Coppen (Peter-Arno)

Professor - Centre for Language Studies
Professor - Department of Language and Communication
Professor - Radboud Teachers Academy

Prof. P.A.J.M. Coppen (Peter-Arno)
Contact
Visiting address

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postal address

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Working days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

Prof. dr. Peter-Arno Coppen is sinds 1 september 2008 hoogleraar Vakdidactiek aan de Radboud Docenten Academie verbonden, tot 1 september 2013 tevens als wetenschappelijk directeur. Daarnaast is hij sinds 1979 werkzaam aan de faculteit der Letteren, achtereenvolgens bij de afdelingen Nederlands, Computerlinguïstiek, Taal en Spraak, Taalwetenschap en Algemene Cultuurwetenschappen. Momenteel is hij onder andere voorzitter van de facultaire examencommissie en vervult hij ad interim weer de functie van wetenschappelijk directeur van de Radboud Docenten Academie.

Publications

Research grants and prizes

Teaching

Ancillary activities