Prof. M.J. Dubelaar (Marieke)

Professor - Criminal Law and Criminology

Prof. M.J. Dubelaar (Marieke)
Visiting address

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postal address

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Working days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

Marieke Dubelaar is een van de Nijmeegse trekkers van het onderzoeksprogramma Conflictoplossende Instituties dat zich richt op het domein van de rechter.

Onderwijs
Marieke Dubelaar geeft onderwijs zowel op het terrein van het formele als het materiële strafrecht. Zij verzorgt dit collegejaar onder meer de hoorcolleges voor het vak strafprocesrecht. Daarnaast is zij als vast docent betrokken bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) waar zij rechters en officieren van justitie onderwijs geeft op het terrein van het bewijsrecht. Ook geeft zij geregeld onderwijs aan Nederlandse en buitenlandse gerechtelijk deskundigen die zich willen verdiepen in het strafrecht.

Onderzoek
Marieke Dubelaar doet onderzoek op het terrein van het straf(proces)recht en publiceert over uiteenlopende thema’s binnen dit rechtsgebied. Haar expertise strekt zich in het bijzonder uit tot de volgende thema’s: strafrechtelijke conflictoplossing, bewijs en waarheidsvinding; de positie van getuigen en deskundigen; het recht op een eerlijk proces; de normering van de opsporing en reactie op vormverzuimen; de inrichting van het onderzoek ter terechtzitting en de rol van de rechter; de effecten van digitalisering op het strafproces. Haar onderzoek kenmerkt zich door een interdisciplinaire insteek, doordat zij de verbinding zoekt met inzichten uit andere disciplines.

Overige werkzaamheden
Sinds juni 2015 is Marieke Dubelaar als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof Amsterdam. Van 2008 tot 2015 was zij als rechter-plaatsvervanger werkzaam bij de Rechtbank Den Haag. Zij is tevens lid van de redactie van Tekst en Commentaar Strafrecht en Strafvordering en de redactie van Expertise & Recht.

Publications

Curriculum Vitae

Additional positions