V.J.H. Geerts (Vincent)

Policy officer/quality manager education - FdR Student administration

V.J.H. Geerts (Vincent)
Working days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

Rollen:
secretaris opleidingscommissie; secretaris Toetsingscommissie BKO; lid werkgroep managementinformatie; lid Beleidsmedewerkersoverleg Onderwijs; lid Landelijk Overleg Beleidsmedewerkers en Hoofden Rechtsgeleerdheid; secretaris tijdelijke werkgroepen (jaarplanning, verbetering scriptieproces, Openboektentamen); secretaris Wetenschappelijke Adviesraad en secretaris Raad van Advies voor de Rechtspraktijk.

Taken en producten:
voorbereiding Onderwijs- en Examenregeling; ondersteuning Commissie Kwaliteitszorg; Onderwijsevaluatie (project- en programma-evaluaties, panelgesprekken, vakmonitoren, NSE, Elsevier); voorbereiding onderwijsvisitaties facultair en samenwerkingsverbanden (Nottingham Trent University); verslaglegging o.a. opleidingsjaarverslagen; externe benchmark scripties; excellentiebevordering; ondersteuning Studiekeuzecheck (SKC); beoordelingsformulieren essays, papers, theses, scripties; samenwerking HAN, ingedaalde minor; schakelprogramma, premaster HBO-Rechten; begeleiding aanvraag Comeniusbeurs.

Ancillary activities