Dr W.J.M. Haeseryn (Walter)

Employee - Department of Modern Languages and Cultures

Dr W.J.M. Haeseryn (Walter)
Visiting address

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postal address

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Walter Haeseryn maakte sinds eind 1976 deel uit van de redactie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS). Hij was eindredacteur van de in 1997 verschenen editie en van de eind 2002 beschikbaar gekomen elektronische versie daarvan.
Hij was van 2010 tot april 2021 betrokken bij de ontwikkeling van plannen voor en de uitvoering van een vernieuwde derde editie van de ANS (eANS, online: https://e-ans.ivdnt.org).

In 1990 is hij in Nijmegen gepromoveerd op een proefschrift over taalnormen (Syntactische normen in het Nederlands. Een empirisch onderzoek naar volgordevariatie in de werkwoordelijke eindgroep). Hij was docent voor de vakken Syntaxis (B1) en Effectief schrijven, onderdeel wetenschappelijk schrijven (B1).

Hij is voorzitter van het Taaladviesoverleg van de Nederlandse Taalunie, dat onder meer verantwoordelijk is voor de inhoud van de online raadpleegbare taaladviesbank Taaladvies.net.

Publications

Ancillary activities