Dr A.H.C. Hendriks (Lex)

Teacher - Orthopedagogics: Family and Behaviour
Teacher Ambassador - Radboud Teaching and Learning Centre

Dr A.H.C. Hendriks (Lex)
Contact
Visiting address

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postal address

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Working days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

In mijn onderwijs heb ik in de functie van coördinator van de Methode & Technieken sectie en Academische Vaardigheden als hoofddoel om studenten in alle fasen van hun opleiding zorgvuldig te begeleiden tot een goed wetenschapper of ‘scientist practitioner’, zowel vanuit methodologisch-technisch, praktisch-communicatief, als ethisch en maatschappelijk perspectief.

Als docent probeer ik vanuit de verbinding met de student de stof zo goed mogelijk samen te verkennen en te laten landen. Gaan voor de inhoud staat centraal waarbij ik meer dan eens ervaren heb dat leren het best tot zijn recht komt in goed contact.

Als onderzoeker neem ik een hoge methodologische lat als uitgangspunt maar realiseer me dat onderzoek in de praktijk gekleurd en ingevuld wordt door de context en de onderzoeker als persoon. Mijn onderzoek bij vooral mensen met een verstandelijke beperking gaat (al sinds mijn promotie in 2001) over kwaliteit van zorg, betekenisvolle interactie tussen begeleider en cliënt, de beleving van de cliënt zelf, en de rol van hun netwerken.

Als onderwijsambassadeur staat mijn deur open voor en praat ik op eigen initiatief met collega-docenten en opleidingsverantwoordelijken over (hun) onderwijs om te weten te komen waar ze trots op zijn maar ook wat men zou willen leren en waar onderwijs verbeterd zou kunnen worden.

Als supervisor ben ik gesprekspartner van collega-docenten die hun basis kwalificatie in het onderwijs (BKO) willen behalen. Dit biedt de mogelijkheid om samen te praten over visie op onderwijs en de wijze waarop onderwijs het best kan worden ontworpen en ingericht in het licht van de doelen van verschillende cursussen.

Rode draad in al mijn werkzaamheden is de wetenschap dat kwaliteit tot stand komt waar mensen met elkaar in verbinding zijn en voor de samenwerking gaan.

Teaching

Ancillary activities