Dr C.A.N. Knoop-van Campen (Carolien)

Assistant professor - Behavioural Science Institute
Assistant professor - Orthopedagogics: Learning and Development

Carolien Knoop-van Campen studeerde Pedagogiek aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Pedagogische Wetenschappen met specialisatie ‘leerproblemen’ aan de Radboud Universiteit en behaalde na de Research Master Behavioural Science haar klinische aantekening als orthopedagoge.

Carolien is bezig haar promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit bij de onderzoeksgroep 'Learning & Plasticity' van het Behavioural Science Institute (BSI) onder begeleiding van Prof. Eliane Segers en Prof. Ludo Verhoeven af te ronden. In haar proefschrift onderzocht Carolien in hoeverre audio-ondersteuning van invloed is op leerprocessen en leerresultaten bij kinderen en volwassenen met dyslexie.

Als postdoc bij dr. Inge Molenaar, onderzoekt Carolien adaptieve leeromgevingen en docentendashboards. Daarnaast werkt ze als postdoc binnen het 'Tussen Wal en Schip' project van Prof. Dr. Evelyn Kroesbergen aan de onderwijsbehoeften van dubbel-exceptionele leerlingen.

Carolien combineert haar interesse in onderzoek naar begrijpend lezen en eye-tracking en onderzoekt de toepasbaarheid van eye-tracking data binnen het leesonderwijs.

Naast onderzoek begeleidt Carolien bachelor, premaster en masterscriptiestudenten en geeft ze les bij verschillende vakken in de PWO-bachelor.

Publications

Ancillary activities