S. de Laat (Stijn) MSc

Informatiespecialist - Research Support & Quick Solutions

S. de Laat (Stijn) MSc
Visiting address

Erasmuslaan 36
6525 GG NIJMEGEN

Postal address

Postbus 9102
6500 HC NIJMEGEN

Working days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday

Research Data Management (RDM) support

Ancillary activities