A.E. Maat (Lisette) LLB

Employee - Official Employee Participation Secretary

A.E. Maat (Lisette) LLB
Contact
Visiting address

Houtlaan 4
6525 XZ NIJMEGEN

Working days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

Adjunct-secretaris medezeggenschap

Projectleider versterking (de)centrale medezeggenschap
Projectleider KOF algemene zaken

Ancillary activities