A.M.C. van Osch (Marieke)

Director co-creation NOLAI - Faculty Office

A.M.C. van Osch (Marieke)
Visiting address

Houtlaan 4
6525 XZ NIJMEGEN

Postal address

Postbus 9102
6500 HC NIJMEGEN

Marieke van Osch zal als co-creatie-directeur leiding geven aan het gelijknamige programma binnen het Nationaal OnderwijsLab AI. Binnen dit programma gaan scholen, wetenschap en bedrijfsleven samenwerken om te komen tot intelligente technologieën die de kwaliteit van het onderwijs in het PO en VO kunnen vergroten.

Projects

Ancillary activities