Dr R.G. le Pair (Rob)

Educational development employee - Teaching Information Point

Dr R.G. le Pair (Rob)

Teaching Information Point Letteren - Bureau Onderwijs
Rob ondersteunt docenten van de Faculteit der Letteren bij het gebruik van ICT-toepassingen in het onderwijs, zowel vanuit ICT-perspectief als vanuit onderwijskundig perspectief.
- vragen over (nieuwe) mogelijkheden van Brightspace;
- vragen over hoe het gebruik van Brightspace het ontwerp van een cursus en (nieuwe) werkvormen kan faciliteren.

Gebruik van andere tools
Mentimeter; gebruiksvriendelijk instrument waarmee je zowel in grote hoorcolleges als in kleinere werkgroepen interactie en discussie tussen studenten en tussen docent en studenten stimuleert. Daarnaast kan Mentimeter goed helpen om studenten te stimuleren tot betere voorbereidings-activiteiten voorafgaand aan een college (en tot feedback na het college: welke onderwerpen verdienen meer of andere aandacht?).
Net als kennisclips kan een weloverwogen gebruik van Mentimeter bijdragen aan 'blended learning'.
- Kennisclips (video-clips; in samenwerking met de professionele kennisclips-studio): Rob heeft trainingen gevolgd over het maken en gebruiken van kennisclips in cursussen. De vier belangrijkste stappen zijn:
1. Intakegesprek: welk doel, hoe past het in de cursus, welke vorm?
2. Voorbereiding van het materiaal: welke elementen zijn geschikt voor de video? Beeldmateriaal, en een script voor de kennisclip
3. de opname: oefening en ondersteuning in de studio
4. het gebruik van het eindproduct.

Publications

Ancillary activities