S. van der Slot (Serge)

PhD candidate - Social Law Division

S. van der Slot (Serge)
Visiting address

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postal address

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Working days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

Serge van der Slot is als promovendus verbonden aan de vaksectie Sociaal Recht (Onderzoekcentrum Onderneming & Recht). Hij werkt aan een proefschrift inzake meer fundamenteel onderzoek naar de houdbaarheid van de uniforme arbeidsovereenkomst zoals deze tot stand is gekomen in 1907. Kernvraag daarbij is of de meer heterogene groep werkenden anno nu differentiatie vereist van deze nu nog uniforme overeenkomst al naar gelang de noodzaak tot ongelijkheidscompensatie en wat daarbij de rol is van de maatschappelijke positie van de werkende.

Serge is afgestudeerd in Nederlands Recht, specialisatie Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Teaching

Ancillary activities