J.C.B. Suijker (Jolanda)

Employee - Radboud Teachers Academy

J.C.B. Suijker (Jolanda)
Contact
Visiting address

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postal address

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Working days Monday, Tuesday, Thursday, Friday

Ik ben de opleidingscoördinator van de eenjarige educatieve master aan de Radboud Docenten Academie. Vanuit die rol ben ik verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van deze opleiding.

Als vakdidacticus economie en bedrijfseconomie en lerarenopleider leid ik studenten op tot docent. Dat doe ik onder andere door het verzorgen van colleges over (vakspecifiek) leren van leerlingen, persoonlijke begeleiding van studenten op de universiteit, en door lesbezoeken.

Als docent Persoonlijk en Professionele Ontwikkeling ondersteun ik het ontwikkelingsgerichte leren van studenten in de eenjarige lerarenopleiding en dan met name de zij-instromers, deeltijders en trainees.