J.C.B. Suijker (Jolanda)

Employee - Radboud Teachers Academy

J.C.B. Suijker (Jolanda)
Visiting address

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postal address

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Working days Monday, Tuesday, Thursday, Friday

Als vakdidacticus economie en bedrijfseconomie en lerarenopleider leid ik studenten op tot docent. Dat doe ik onder andere door het verzorgen van colleges over (vakspecifiek) leren van leerlingen, persoonlijke begeleiding van studenten op de universiteit, en door lesbezoeken.
Ik ben Instituutsopleider bij de scholengroep Quadraam waar ik de begeleiding en de beoordeling van de RDA-stagiaires door de werkplekbegeleiders ondersteun.
Mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar Vakoverstijgend onderwijs, dit komt terug in het Verdiepingsthema Vakoverstijgend onderwijs dat ik met twee collega's van de RDA verzorg.