Prof. M.J. Vonk (Machteld)

Professor - Notarial Law

Prof. M.J. Vonk (Machteld)
Visiting address

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postal address

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Working days Monday, Wednesday, Thursday

Mijn onderzoeksbelangstelling en -expertise strekt zich uit over de verschillende aspecten van de relatie tussen kinderen en hun ouders/verzorgers in het recht, waaronder adoptie, afstamming, gezag en omgang, kinderbescherming, en bovenal kunstmatige voortplanting en de daaruit voortvloeiende juridische vragen naar het ouderschap van kinderen. Mijn insteek is daarbij voornamelijk kinderrechtelijk en gefundeerd in de rechten die uit het IVRK en het EVRM voor kinderen en hun verzorgers voortvloeien. Ik kijk daarbij graag over de Nederlandse en de vakinhoudelijke grenzen heen. Bij het beantwoorden van dit soort complexe vraagstukken bieden zowel een multidisciplinaire als een rechtsvergelijkende benadering een noodzakelijke extra dimensie aan het onderzoek.

Voor het komende decennium is van belang dat nader onderzoek wordt gedaan naar de basis van ouderschapsrechten en -plichten om een familierecht te creëren dat ook in de toekomst een bruikbaar fundament biedt voor het toekennen van rechten en plichten aan ouders. Het gaat daarbij om ontwikkelingen als meerouderschap en draagmoederschap, maar ook om toekomstige ontwikkelingen als ectogenese en invitrogametoganese.

Publications

Media mentions

Curriculum Vitae

Ancillary activities