Dr E.L.R. van der Zande (Edwin)

Academic staff member - Titus Brandsma Institute

Dr E.L.R. van der Zande (Edwin)
Contact
Visiting address

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postal address

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Working days Monday morning, Thursday, Friday

In mijn onderzoek ben ik geïnteresseerd naar de veelal onbewuste en ongearticuleerde levensoriëntatie van professionals. In deze benadering ga ik inductief te werk, waarin respondenten op verhalende wijze hun spiritualiteit en zingeving onder woorden brengen en verbeelden. In hun dagelijks handelen nemen professionals beslissingen die een combinatie zijn van persoonlijke, professionele en maatschappelijke waarden. Een narratief-hermeneutische onderzoeksmethodiek geeft inzicht in dit professionele besluitsvormingsproces.
In mijn onderzoek zijn met name de filosofie van Charles Taylor en Paul Ricoeur en de psychosociale theorie van het Dialogische Zelf van Hubert Hermans belangrijke gesprekspartners. Voor het Titus Brandsma Instituut (TBI) zijn Michel de Certeau, Dorothée Sölle en Titus Brandsma inspirerende bronnen om vanuit een christelijk perspectief de dialoog aan te gaan met de levende spiritualiteit in onze samenleving.

Mijn opdracht bij het TBI betreft ook onderwijsvernieuwing die aansluit op vragen van maatschappelijke spiritualiteit. Mijn hoofddocentschap bij de Hogeschool Utrecht in de minor Filosofie. Wereldreligies. Spiritualiteit is daarvoor een belangrijke oefenplaats. in mijn praktijk versterken onderwijs en onderzoek elkaar op het snijvlak van theorievorming in (spiritueel) persoonlijk leiderschap.

Publications

Teaching

Ancillary activities