M. Zwiggelaar (Marga)

Guest researcher - Titus Brandsma Institute

M. Zwiggelaar (Marga)
Postal address

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Ik heb in 2019 mijn werk in het Drents cultureel leven ingeruild voor een intrede bij de Dominicanessen van de Heilige Familie in Nijmegen. Mijn studieverplichtingen voor de orde vervul ik binnen het instituut, met onderzoek naar twee vrouwelijke denkers in de traditie van de begijnenmystiek, Mechteld van Magdenburg en Marguerite Porete. Een aantal van hun ideeën komt terug bij de dominicaanse filosoof en theoloog Meister Eckhart. In mijn studie richt ik me op overeenkomsten en verschillen in het mystieke denken van deze drie middeleeuwse denkers, van wie Eckhart veel meer bekendheid geniet dan de twee vrouwen. Marguerite Porete was de enige vrouw die vanwege een boek op de brandstapel terecht kwam, in 1310. Dit boek (Spiegel der eenvoudige zielen) circuleerde eeuwenlang in contemplatieve kloosters, zonder bekendheid van de auteur, en werd pas in 1946 toegeschreven aan Porete. Ook Mechteld van Maagdeburg laat een boek na (Het stromende licht van de Godheid) geschreven in een klooster in Helfta waar ze intrad geplaagd door lichamelijke en kerkelijke problemen. Zowel van het boek van Marguerite Porete als van Mechteld van Magdeburg zijn geen Nederlandse vertalingen beschikbaar. Het zou mooi zijn als mijn onderzoek onder andere uitmondt in Nederlandse vertalingen van deze twee boeken.

Curriculum Vitae

Ancillary activities