PhD research Marieke Palstra: Meervoudige causaliteit bij aansprakelijkheid voor klimaatverandering en milieuschade

Duration
2020 until 2026
Project member(s)
M.E. Palstra (Marieke)
Project type
Research

Marieke Palstra is working on a dissertation with the working title 'Meervoudige causaliteit bij aansprakelijkheid voor klimaatverandering en milieuschade'.

Contact information