PhD research Peter Teunissen: De invloed van het Unierecht op de privaatrechtelijke handhaving van intellectuele eigendomsrechten

Duration
2018 until 2023
Project member(s)
Teunissen, P. (Peter)
Project type
Research

Peter Teunissen is working on a dissertation with the working title 'De invloed van het Unierecht op de privaatrechtelijke handhaving van intellectuele eigendomsrechten'.