PhD research Sandra Vermeulen: Banken en publiekrechtelijke normen in privaatrechtelijke verhoudingen

Duration
2023
Project member(s)
Vermeulen, S. (Sandra)
Project type
Research

Sandra Vermeulen is working on a dissertation with the working title 'Banken en publiekrechtelijke normen in privaatrechtelijke verhoudingen'.