PhD research Sid Pepels: Grensoverschrijdend herstructureren van groepen ondernemingen onder de Herziene Europese Insolventieverordening

Duration
2018 until 2024
Project member(s)
Pepels, S. (Sid)
Project type
Research

Sid Pepels is working on a dissertation with the working title 'Grensoverschrijdend herstructureren van groepen ondernemingen onder de Herziene Europese Insolventieverordening'.