RSC app

You can easily reserve or cancel ticket hours, courses or free sports using the RSC app.

Download

To download the app, you can search the App or Play store on your smartphone for ‘Radboud Sports Centre’, or use the links below:

App use

Als je een abonnement hebt bij het Radboud Sportcentrum, kun je in de app inloggen met je S/U/E-nummer of e-mailadres en je wachtwoord. In de app selecteer je gemakkelijk activiteiten op basis van naam, dag, of docent. Als je een cursus volgt laat de app op het startscherm zien waar en wanneer je volgende les is. Ook zie je daar je reserveringen voor ticketuren en vrij sporten. Als je verhinderd bent kun je met een druk op de knop uitschrijven om de plaats vrij te geven voor een ander.

If you have a subscription with the Radboud Sports Center, you can log into the app with your S/U/E number or email address and your password. In the app, you can easily select activities based on name, day, or instructor. If you are following a course, the app shows where and when your next class is on the home screen. It also shows your reservations for ticket hours and free sports. If you are unable to attend, you can unsubscribe in the app to free up a spot for someone else.

    Contact us

    Radboud Sport & Culture

    +31 24 361 23 92