Help and support

What to do when you run into something:

 • Career coaching

  Are you feeling stuck in your job, lacking challenges, experiencing excessive work pressure, or are you noticing that your health is suffering due to work-related issues? Then request an advisory consultation with one of our coaches.

 • Company Doctor

  Are you sick or do you sense you are at risk of getting sick? Then please contact our company doctor.

 • Campus Psychologist

  Are you experiencing a lot of work-related stress and tension? Or do you regularly feel anxious or depressed and does this limit your ability to function? Our campus psychologist can help.

 • Disputes Committee

  Ben je het niet eens met een besluit van de decaan of directeur? Overleg hierover eerst met je direct leidinggevende. Kom je er samen niet uit? Dan kun je het geschil met een verzoekschrift voorleggen aan het college van bestuur.

 • Gesprek met een HR-medewerker

  Heb je een probleem en behoefte aan een gesprek met een onafhankelijk persoon? Dan kun je bij de hr-medewerker of de HR adviseur van je eigen faculteit of divisie terecht. Met hen praat je in een vertrouwelijke en veilige omgeving

 • Complaints Committee

  If you have experienced undesirable behaviour, you can file a complaint with the Executive Board.

 • Supervisor

  Your supervisor is usually your first point of contact when encountering problems. This person can usually help you find a workable solution.

 • Confidential Adviser

  You may have to contend with a (looming) labour dispute or some form of undesirable behaviour in the workplace. Examples may include bullying, sexual intimidation or aggression. Please know that you are free to report this to a confidential adviser.

 • Meldpunt Bedreigde wetenschappers

  Als je als wetenschapper bedreigingen, haatberichten of andere intimidatie ontvangt, maak hiervan dan een melding bij ons meldpunt Bedreigde wetenschappers.

 • Ombudsofficer Staff

  Do you have a question, report or complaint about the conduct of other employees or organisational units? Please contact the ombudsofficer.

 • Vraag voor de vakbondsfunctionaris

  Als je lid bent van de FNV kun je bij onze vakbondsfunctionaris terecht met vragen en problemen over je baan, rechtspositie of cao. Ook geeft deze persoon advies als je op zoek bent naar persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden.

 • Occupational Social Worker

  The occupational social worker supports you with workload-related changes or when you are going through difficult personal circumstances impacting your performance.

 • Unemployment and unemployment benefits

  Ben je werkloos geworden door ontslag of het van rechtswege aflopen van een tijdelijk dienstverband, dan kun je aanspraak maken op een uitkering op grond van de wettelijke werkloosheidsregeling (WW).