Stageinformatie begeleiders Educatieve Minor en Module

Externe stagebegeleiders kunnen hier praktische informatie en documenten vinden voor de begeleiding van onze studenten van de Educatieve Minor en Module. De Educatieve Minor en Module vinden plaats in het eerste semester van het academisch jaar.

Beoordelingsdocumenten

Bij belangrijke documenten vind je onder andere de beoordelingsformulieren, stagewijzer en tentamenhandleiding voor de begeleiding van onze studenten van cohort 2021 tijdens de Educatieve Minor.

Stage a

Stage a vindt plaats in de eerste periode en staat in het teken van het leren van de basistechnieken van het lesgeven. In het begin ligt de nadruk op oriënteren en observeren. Na uiterlijk twee weken begint de student met het geven van (deel)lessen. Hierbij is het belangrijk dat je samen met de student de voorbereiding van de lessen bespreekt.

Stage a wordt afgesloten met een stagebeoordeling. Je vult daarbij het stageformulier in. Deze telt mee bij de eindbeoordeling van stage a. Daarnaast wordt jouw beeld van de inzet, kwaliteiten en ontwikkeling van de student meegenomen in het studieadvies dat na de eerste stageperiode wordt gegeven door de opleiding.

Stage b

Stage b vindt plaats in de tweede periode en focust op het functioneren als zelfstandig docent in het vmbo-t en de onderbouw van havo/vwo. Het doel van deze stage is zelfstandig lesgeven, in ieder geval tot zover dat kan binnen de stage. De student zal hierbij de lessenreeks gebruiken die hij/zij zelf ontwerpt. Jij (of je collega) bent wel altijd aanwezig wanneer de student lesgeeft. Naast lesgeven, betrek je de student ook bij andere aspecten van het docentschap.

Aan het eind van de periode vindt het tweede beoordelingsmoment plaats. Als jij, de instituutsopleider of de student het wenselijk vindt, kan er een afrondend gesprek plaatsvinden na de beoordeling.