Publications of 1995

1. Academic publications

a. PhD theses

Van Lent, F. 1995. Intraspecific variability of Zostera marina L. in the Southwestern Netherlands, PhD-thesis University of Nijmegen, pp. 1-218. Promotores: prof. dr. C. den Hartog, prof. dr. P.H. Nienhuis; 8 February 1995.

b. Peer-reviewed articles, peer-reviewed book chapters

Bakker, K., J.H. Mook, P.H. Nienhuis, J.G. van Rhijn & J.W. Woldendorp (red.), 1995. Oecologie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 694 p.

Beukema, J.J. & P.H. Nienhuis, 1995. Processen in oecosystemen, in: Bakker, K., J.H. Mook, P.H. Nienhuis, J.G. van Rhijn & J.W. Woldendorp (red.) - Oecologie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, p. 461-492.

Buise, C.L., R.G.F.T.M. Eijkenboom, P.J.M. van den Heuvel, M.J. Knapen & A.M.J. Ragas, 1995. Knelpunten bij toepassing van het concept milieugebruiksruimte voor het bepalen van de duurzaamheid van produktsystemen, Milieu 10 (1), p. 33-40.

Nienhuis, P.H. & A.C. Smaal, 1995. The Oosterschelde (The Netherlands), an estuarine ecosystem under stress: discrimination between the effects of human-induced and natural stress, in: Dyer, K.R. & R.J. Orth (ed.), Changes in fluxes in estuaries: implications from science to management (symposium), Olsen & Olsen, Fredensborg, p. 109-120.

Ragas, A.M.J., M.J. Knapen, P.J.M. van den Heuvel, R.G.F.T.M. Eijkenboom, C.L. Buise & B.J. van de Laar, 1995. Towards a sustainability indicator for production systems, Journal of Cleaner Production, Vol. 3, No. 1-2, p. 123-129.

c. Non peer-reviewed articles and book chapters

Lenders, H.J.R., 1995. Kwantificering van beleidsdoelen in het rivierengebied; het toetsbaar maken van integraal beleid. In: Proceedings symposium "Integraal beleid en beheer voor grote riviergebieden: een internationale uitdaging, NIVAS/UCM, KUN, Nijmegen, p. 71-78.

Leuven, R.S.E.W., M.W.H. Thörig, B.J. van de Laar & A.M.J. Ragas, 1995. Concepten voor integraal milieubeheer van grensoverschrijdende riviergebieden. In: Proceedings symposium "Integraal beleid en beheer voor grote riviergebieden: een internationale uitdaging, NIVAS/UCM, KUN, Nijmegen, p. 108-130.

Nienhuis, P.H., The Dutch floods call for more research, HEAD 1995 (3), p. 6.

Nienhuis, P.H., 1995. Integraal beheer van onze grote rivieren in een stroomversnelling. In: Proceedings symposium "Integraal beleid en beheer voor grote riviergebieden: een internationale uitdaging, NIVAS/UCM, KUN, Nijmegen, p. 11-19.

Nienhuis, P.H., 1995. Integraal beleid en beheer voor grote riviergebieden: een internationale uitdaging. Conclusies. In: Proceedings symposium "Integraal beleid en beheer voor grote riviergebieden: een internationale uitdaging, NIVAS/UCM, KUN, Nijmegen, p. 127-129.

d. Refereed congress publications

Janssen A.A.A.W., H.J.R. Lenders & R.S.E.W. Leuven, 1995. Mitigating measures for habitat fragmentation of the badger (Meles meles L.) in the Netherlands: ecological corridors or pitfalls?, Proceedings International Conference on Habitat Fragmentation & Infrastructure, 4 p.

Knapen, M.J., A.M.J. Ragas, C.L. Buise, P.J.M. van den Heuvel, R.G.F.T.M. Eijkenboom & B.J. van de Laar, 1995. Towards a sustainability indicator for production systems, In: Proceedings European Roundtable on Cleaner Production Programs, Graz, Oostenrijk, 16-18 oktober 1994.

e. Reports

Ragas, A.M.J. & R.S.E.W. Leuven, 1995. Omgaan met bodemheterogeniteit in het milieubeheer; knelpunten, kennislacunes en onderzoeksprioriteiten, RMNO-publikatie nr. 107, Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek, Rijswijk, 76 p. + 4 bijlagen.

2. Professional publications

a. Articles

Nienhuis, P.H., 1995. De Vakgroep Milieukunde, Econieuws 27 (NEVECOL, Elst), p. 1-4.

b. Book chapters
-

c. Reports

Brink, F.W.B. van den, 1995. Een ecologische beoordelingsmethodiek voor de ecotoop strangen in relatie tot de waterbodemkwaliteit; een studie op basis van macrofauna, Verslagen Milieukunde nr. 94, Werkgroep Aquatische Oecologie en Milieubiologie i.s.m. Vakgroep Milieukunde i.o.v. RWS directie Gelderland, KUN, Nijmegen, 27 p. + bijlagen.

Brink, F.W.B. van den & N.C.A. Boots, 1995. Macrofauna-onderzoek Oude Waal Millingen a/d Rijn; een veldinventarisatie in relatie tot waterbodemverontreiniging, Verslagen Milieukunde nr. 95, Werkgroep Aquatische Oecologie en Milieubiologie i.s.m. Vakgroep Milieukunde i.o.v. RWS directie Gelderland, KUN, Nijmegen, 25 p. + bijlagen.

Brink, F.W.B. van den & N.C.A. Boots, 1995. Macrofauna-onderzoek Stiftsche uiterwaarden; uitgangssituatie en ontwikkelingsrichting in het kader van de aanleg van een nevengeul, Verslagen Milieukunde nr. 96, Werkgroep Aquatische Oecologie en Milieubiologie i.s.m. Vakgroep Milieukunde i.o.v. RWS directie Gelderland, 24 p. + bijlagen.

Kennis, P.A.F. & H.J.R. Lenders, 1995. Natuurlijk stedelijk groen in Nijmegen. Een streefbeeld. Wetenschapswinkel Nijmegen/Vakgroep Milieukunde, K.U. Nijmegen.

Nienhuis, P.H., 1995. Rivierkunde: 1995-2000; onderzoek Vakgroep Milieukunde KUN, Verslagen Milieukunde nr. 100, KUN, Nijmegen, 25 p.