Human and Ecological Risk Assessment


CADASTER

Mark Huijbregts en Aafke Schipper gaan risicoschattingen maken voor een aantal groepen van gevaarlijke stoffen. Dit samen met subsidie en partners uit Europa. Het project is getiteld CADASTER (Case studies on the Development and Application of in silico Techniques for Environmental hazard and Risk assessment). De subsidie is afkomstig uit het Kaderprogramma 7 van de Europese Commissie. Ze werken samen met negen partners uit zeven verschillende landen. Het RIVM coördineert.

Nieuwe stoffen
Het gaat om risicoschattingen van zogeheten  ‘emerging compounds’, een groep van nieuwe stoffen, waarvan we eventuele potentiële gevaren voor mens en milieu nog niet kennen:

  • gebromeerde diphenylethers, die veel gebruikt worden als brandvertragers;
  • geperfluoreerde verbindingen, die bijvoorbeeld vrijkomen bij het waterafstotend maken van textiel en karton;
  • musken, zoals geurstoffen in waspoeder, zeep en parfums;
  • triazolen, bekend als bestrijdingsmiddelen en anti-roestmiddel.

Tijd- en kostenefficiënt 
Voor deze stofgroepen worden risicoschattingen uitgevoerd met een kosten- en tijdefficiënte aanpak en met gebruik van zo weinig mogelijk dierproeven. Eerst wordt voor elke stofgroep een methode ontwikkeld om fysisch-chemische en toxische eigenschappen in te schatten. Dat gebeurt op basis van basale stof-informatie, zoals de structuur van het molecuul. Is zo'n methode succesvol, dan is de weg gebaand voor betrouwbare risicoschattingen zonder inzet van proefdierexperimenten.

Betere voorspellingen
Het project CADASTER zal laten zien hoe risicoschattingen kunnen helpen bij het nemen van een beslissing over het gebruik van een gevaarlijke stof. De risicoschattingen moeten namelijk onzekerheid in de voorspellingen reduceren.