Ervaring uit de praktijk: Activerend hoorcollege geven

Jasper Krommendijk
Bij elke methode die je toepast zal er altijd een groepje studenten zijn dat niet actief participeert. Hier moet je je niet te veel zorgen over maken. Je geeft hoorcolleges voor de studenten die echt geïnteresseerd en gemotiveerd zijn. Daarom moet je ook op hun niveau blijven lesgeven, zij moeten het leuk vinden.
Naam
Docent Jasper Krommendijk bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Jasper Krommendijk is docent bij verschillende cursussen binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Doordat hij soms wel 400 (eerstejaars)studenten voor zich heeft zitten is hij altijd op zoek naar activerende werkvormen om zijn studenten bij zijn colleges te betrekken.

De aanleiding

De hoorcolleges in het eerste bachelorjaar hebben een ander doel dan hoorcolleges in B2, B3 en de master. Hoe verder in de studie, hoe beter studenten in staat zijn zelf verbanden te leggen en de relevantie van de stof in te zien. In het eerste jaar is hier daarentegen meer expliciete aandacht voor nodig. Hoorcolleges in het eerste jaar vereisen daarom een andere aanpak om studenten bij de les te houden. Bij de colleges in het eerste jaar moet je studenten meer activeren om daadwerkelijk met de stof bezig te zijn en te enthousiasmeren voor het recht en het specifieke rechtsgebied.

Hoe werkt het?

Om studenten te betrekken bij het hoorcollege gebruikt Jasper Krommendijk verschillende werkvormen, die hij graag met je deelt.

 • Gekleurde kaartjes voor het beantwoorden van vragen
  Door vóór het college gekleurde kaartjes uit te delen die studenten moeten gebruiken om vragen te beantwoorden, vraag je studenten om actief mee te denken. Iedereen moet een kaartje omhoog houden. De docent kan na de vraag iemand aanwijzen om uit te wijden over zijn/haar antwoord.
  Het gebruik van gekleurde kaartjes is bovendien een leuke afwisseling. Studenten komen de collegezaal in, krijgen een kaartje en weten dat ze dit college iets anders dan normaal gaan doen.
 • Anoniem mening geven over een stelling
  Jasper gebruikt Mentimeter voor evaluatieve vragen. Studenten kunnen via Mentimeter een mening geven over stellingen die in het college gepresenteerd worden. Het voordeel van studenten laten participeren via een mobiele device is dat een mening of antwoord geven anoniem is, dit maakt de drempel om mee te doen lager. Tevens maakt het snel en duidelijk inzichtelijk hoe studenten denken over een stelling. Het bezwaar wordt nog wel eens gemaakt dat het werken met telefoons voor afleiding kan zorgen. Studenten zijn tegenwoordig echter binnen één minuut ingelogd.
 • Studenten overleggen in tweetallen
  Door een vraag in college te stellen en studenten hier in tweetallen even over na te laten denken krijgen studenten niet alleen de kans hun antwoord bij een ander te checken, het doorbreekt ook de sleur van het stil zijn en luisteren. Studenten krijgen even de tijd om zelf te praten, en of dat nou over de stof is of over iets anders, het helpt studenten bij de les te houden wanneer je deze weer hervat.
 • Wissel uitleg af met vragen
  Stel een inzichtvraag, geef studenten de ruimte na te denken over een antwoord en deze te delen en geef vervolgens het juiste antwoord met een toelichting.
 • Aan het einde van een verhaal een kennistest doen
  Door aan het begin van een college aan te kondigen dat je na het behandelen van de stof enkele kennisvragen zult stellen, merkt Jasper dat studenten gemotiveerder zijn om goed op te letten. Na dat je de stof behandeld hebt kun je een aantal vragen stellen, al dan niet via Mentimeter of gekleurde kaartjes. Door het stellen van vragen aan het eind van een college zie je of studenten het begrepen hebben en eventuele onduidelijkheden ophelderen. Daarnaast is het ook een stukje herhaling van de stof.

Technische inrichting

Voor het gebruik van Mentimeter kunnen medewerkers aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc een gratis account aanmaken en vervolgens een presentatie maken. Meer informatie over hoe je met Mentimeter aan de slag gaat [lees je hier].

Het effect

Jasper gebruikt deze activerende werkvormen afwisselend in zijn hoorcolleges. Dit kost wel tijd, maar levert veel op. Zijn studenten vinden het doorgaans leuk en zijn daadwerkelijk echt actief bezig met de stof. Dit merkt hij vooral bij een quiz met wedstrijdelementen, waarvoor je Kahoot of Mentimeter kan gebruiken. Hier heb je ook echt dat competitieve element, waarbij studenten het zichtbaar leuk vinden als ze punten scoren.

Tip van de docent

Jasper Krommendijk: “Bij elke methode die je toepast zal er altijd een groepje studenten zijn dat niet actief participeert. Hier moet je je niet te veel zorgen over maken. Je geeft hoorcolleges voor de studenten die echt geïnteresseerd en gemotiveerd zijn. Daarom moet je ook op hun niveau blijven lesgeven, zij moeten het leuk vinden.”