Zoek in de site...

Jan-Kees Helderman brengt rapport uit over succesvolle transformatie jeugdhulp

Datum bericht: 24 februari 2020

De transformatie van de jeugdhulp blijkt geen gemakkelijke opgave voor veel gemeenten. In de gemeente Utrecht lijkt het wel te lukken. Waarom de transformatie daar wel succesvol is, beschrijft bestuurskundige Jan-Kees Helderman in het rapport ‘Leren van casuïstiek’. Het rapport kreeg veel aandacht op social media.

Jeugdwet

Samen met Jonathan Zeitlin (UVA) en voormalig Radboud Excellence visiting professor Charles Sabel (Columbia University) nam Helderman in eigen beheer het transformatieproces van de Utrechtse gemeente onder de loep. Het uiteindelijke rapport geeft weer welke stappen in de gemeente Utrecht zijn gezet om de jeugdhulp succesvol te transformeren. Welke institutionele keuzes heeft de gemeente gemaakt?
Met de intrede van de Jeugdwet ligt de verantwoordelijkheid, zowel bestuurlijk als financieel, bij de gemeenten. Doel van de wet is het efficiënter en effectiever maken van het jeugdbeleid en de voorzieningen. De omgeving van de jongere en de jongere zelf krijgt zo een grotere rol. Maar ‘het bieden van effectieve, tijdige en samenhangende, ondersteuning aan jeugdigen en hun gezin is nog lang niet gerealiseerd’ schrijft Helderman in het rapport.

Het onderzoek

Helderman keek dus vooral naar wat de gemeente Utrecht anders deed, waardoor de jeugdhulptransformatie wel een succes werd. Zo bracht de gemeente de basisjeugdhulp onder bij buurtteams Jeugd en Gezin. Deze vielen weer onder een nieuw opgerichte organisatie: Lokalis. Ook werd gekeken naar de vorm van financiering en de samenwerking tussen de gemeente en professionals uit het veld. Zo kon bijvoorbeeld beter ingezet worden op preventie, vroege signalisering en de-medicalisering.

Waardevolle informatie

Die informatie bleek te worden gewaardeerd in het sociale domein. “Ik vind het belangrijk dat je als kennisinstituut je rol in de samenleving pakt. Dat je dus een bijdrage levert aan oplossingen voor maatschappelijke problemen”, vertelt Helderman. “Toegepast onderzoek is dan ook heel belangrijk. Het uiteindelijke rapport is via LinkedIn breed gedeeld binnen het sociale domein. Dat leidt tot veel interactie. Mensen die zich bewegen in dat werkveld, passen de kennis toe.”

Meer weten? Het rapport lees je hier (pdf, 867 kB).