Zoek in de site...

Rapport over het vernieuwde onderwijstoezicht

Datum bericht: 2 juli 2020

De Effectstudie van het vernieuwde onderwijstoezicht is gepubliceerd. In deze rapportage gaat een zestal onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Vrije Universiteit dieper in op de materie rondom het vernieuwde onderwijstoezicht, dat in augustus 2017 is ingevoerd.

Toezicht

De onderwijsinspectie, die eens in de vier keer een school bezoekt, checkt of het onderwijs kwalitatief in orde is, en legt daarbij ook een verantwoordelijkheid bij het bestuur. De aanname is dat het aanspreken van besturen, op bijvoorbeeld de kwaliteit van de school, stimulerend werkt en dat zo bestuurders gedreven worden om onderwijskwaliteit te verbeteren. Om te ontdekken of dit daadwerkelijk zo is, keken de onderzoekers naar de mechanismen die achter het vernieuwde toezicht zitten en of deze mechanismen ook bijdragen aan onderwijskwaliteit. Hoe werken deze mechanismen in de praktijk en draagt het vernieuwde toezicht door de inspectie bij aan de onderwijskwaliteit?

Lees de hele rapportage hier (pdf, 12 MB).