Zoek in de site...

NWO-financiering voor onderzoek naar emissievrije en circulaire scheepvaart

Datum bericht: 3 november 2022

De Radboud Universiteit heeft NWO-financiering ontvangen voor nieuw onderzoek naar duurzame scheepvaart. Onderzoekers van Bedrijfskunde Mirjam Goudsmit, Gerrit Willem Ziggers en Hans van Kranenburg zijn betrokken bij het project dat onder leiding is van de Technische Universiteit Delft.  Het project zal een kader stellen om emissievrije en circulaire scheepvaart mogelijk te maken. NWO kent ruim 1,75 miljoen euro toe aan het onderzoeksproject.

Het project SEANERGETIC, ofwel ‘Ship system expanded energy storage devices lifetime via AI-empowered control’ richt zich op nieuwe batterij- en brandstofceltechnologieën en hun efficiënte integratie in schepen. Daarnaast kijkt het project naar verbeteringen in de energiedichtheid, levensduur, kosten en veiligheidsaspecten van de huidige technologie.

De financiering maakt deel uit van de door NWO gelanceerde KIC call Zero-Emission and Circular Shipping dat zich richt zich op het bevorderen van de transitie om de uitstoot van scheepvaart te verminderen en circulair te worden. In totaal is 5,5 miljoen euro beschikbaar voor publiek-privaat en interdisciplinair onderzoek naar de optimalisatie van de benodigde energiesystemen, met name batterijen en brandstofcellen.

Naast de Technische Universiteit Delft en andere samenwerkingspartners wordt het project uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

Lees hier het persbericht van de NWO.

Kopie Hans van Kranenburg e.a.