Zoek in de site...

Climate Vulnerability Forum publiceert klimaatmonitor Global Data Lab

Datum bericht: 10 november 2022

Het Climate Vulnerability Forum (CVF) heeft donderdag 10 november de Climate Vulnerability Monitor van het Global Data Lab gepubliceerd. Binnen deze klimaatmonitor krijgen onderzoekers inzicht in klimaatdata en sociale data van ontwikkelingslanden en kunnen zo een beeld krijgen van in hoeverre ontwikkelingslanden kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Het Global Data Lab heeft de monitor samen met drie Duitse organisaties op klimaatgebied ontwikkeld.

De belangrijkste bijdrage van het Global Data Lab is de ‘vulnerability index’. Deze index geeft een algemeen beeld van de sociaaleconomische problemen waarmee landen worden geconfronteerd op het gebied van economische groei en armoede, onderwijs, gezondheid, genderongelijkheid, bestuur, demografie en toegang tot basisinfrastructuur. Volgens Jeroen Smits, hoogleraar Economic and Human Development aan de Radboud Universiteit en oprichter van het Global Data Lab, is het belangrijk dat onderzoekers niet alleen kijken naar klimaatgegevens, zoals de stijging van temperatuur of de hoeveelheid neerslag, maar ook verbanden leggen met gegevens over mensen die in de regio leven. Zodat beleidsmakers gerichter beleid kunnen maken op het gebied van klimaatverandering.

Meer weten? Lees het artikel dat eerder verscheen op de website van de Radboud Universiteit.