Zoek in de site...

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland houdt zich bezig met veel maatschappelijke vraagstukken. Het doel van provincie Gelderland is om een gezonde, veilige, schone en welvarende provincie te zijn. Dat doen Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur, samen met zo'n 1.500 medewerkers.

De provinciale organisatie bestaat uit diverse afdelingen en programma's. De medewerkers ondersteunen en adviseren Gedeputeerde Staten vanuit verschillende vakgebieden bij het uitvoeren van het coalitieakkoord en voeren het door Gedeputeerde Staten vastgestelde beleid uit. Hierbij kun je denken aan juristen, planologen en communicatieadviseurs, maar ook ecologen, hydrologen, IT’ers, opleidingskundigen, economen en technisch specialisten.

De provincie heeft 7 kerntaken:

  • duurzame ruimtelijk ontwikkeling en waterbeheer
  • milieu, energie en klimaat
  • vitaal platteland
  • bereikbaarheid en openbaar vervoer
  • economie
  • culturele infrastructuur en cultureel erfgoed
  • kwaliteit van het openbaar bestuur

PG-logo-zw-1500x535px