Zoek in de site...

Studio Verbinding

We maken de wereld een stukje mooier door bij te dragen met praktische en duurzame(re) mobiliteitsadviezen. Binnen onze dienstverlening speelt duurzaamheid altijd een rol. We houden in al onze adviezen rekening met de impact die onze keuzes hebben op de omgeving. Naast dat onze adviezen haalbaar en uitvoerbaar zijn, dragen ze bij aan een duurzamere invulling van de openbare ruimte. Hieronder lichten wij graag een aantal van onze expertises toe.

Interim consultancy

Onze specialisten zijn ervaren in het bieden van algemene ondersteuning en het geven van specialistisch advies binnen overheidsorganisaties. Het kan gaan om een capaciteitsopgave of een tijdelijke invulling voor een specifieke uitdaging binnen de organisatie.

Stakeholdermanagement

In al onze projecten hebben we te maken met stakeholders. Dit zijn mensen of organisaties die een belang hebben in het project waarin ze betrokken zijn en die invloed kunnen uitoefenen op het proces. Of het nu de directeur van een organisatie is, de aannemer of een inwoner wiens straat op de schop gaat - alle stemmen worden gehoord.

Beleidsontwikkeling

Onze beleidsmakers zijn zich bewust van de meerwaarde die mobiliteitsontwikkelingen bieden binnen maatschappelijke vraagstukken. Met onze kennis van planvorming, politiek en beleid stellen wij adviezen en visies op voor overheden en bedrijfsleven.

Meer weten over werken bij Studio Verbinding? Klik hier!

SV_Logo_studio verbinding_DEF-met-payoff (2)