Zoek in de site...

Transitiemakers

Wij zijn Transitiemakers. We geloven dat transities pas echt werken als ze tot stand komen op basis van samenwerking, eigenaarschap en draagvlak. We brengen stakeholders bij elkaar en zetten complexe transities om in een heldere route met concrete acties.

Ons team bestaat uit gebiedsregisseurs, adviseurs en kwartiermakers. Gedreven mensen met een jonge, frisse blik én een flinke dosis ervaring. We combineren inhoudelijke kennis van verduurzamingsthema’s met de vaardigheden om ondernemers, overheden en andere stakeholders bij elkaar te brengen en samen te laten werken.

Visie

Een toekomstbestendig Nederland is een land waar mensen bereid én in staat zijn om de benodigde transities te maken. Transities voor een beter klimaat, sterke economieën en gezonde leef- en werkomgevingen. Transities die we gebiedsgericht aanpakken om échte oplossingen te realiseren voor alle stakeholders.

Wij zien bedrijventerreinen als de sleutel tot succesvolle transities. We zien ondernemers, werknemers, overheden en andere stakeholders zich organiseren en samenwerken aan de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en nog veel meer. Om toekomstbestendige bedrijventerrein te creëren die van onmisbare waarde zijn voor de regio.

Missie

Op basis van samenwerking, eigenaarschap en draagvlak zetten we complexe transities om in een heldere route met concrete acties.

Werken bij Transitiemakers

Bij Transitiemakers werken we dagelijks aan verschillende verduurzamingsthema’s. Dat doen we op bedrijventerreinen, waar al deze thema’s samenkomen en veel kansen liggen. Een paar voorbeelden:

  • We werken aan de energietransitie door Smart Energy hubs te realiseren. Daarmee wordt duurzame energie lokaal opgewekt, opgeslagen, uitgewisseld en gebruikt!
  • Met een groot consortium helpen we bedrijven en overheden met maatregelen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Zo veranderen grijze bedrijventerreinen in heuse werklandschappen van de toekomst!
  • Om de transitie naar duurzame mobiliteit en transport mogelijk te maken, zetten we onder andere samenwerkingen op rondom waterstof en helpen we bij de realisatie van laadpleinen.
  • We willen samenwerking en kennisuitwisseling tussen (stakeholders van) bedrijventerreinen stimuleren. Daarom zetten we regionale en landelijke netwerken en programma’s op.

Zo zijn we actief op lokaal, regionaal en landelijk niveau en werken we nauw samen met allerlei stakeholdergroepen. Oftewel: heel veel variatie!

Momenteel hebben we onder andere de vacature Junior Adviseur en procesmanager (2x) openstaan. Als adviseur en procesmanager bij Transitiemakers werk je op het snijvlak van proces en inhoud. Vanuit het proces borg je de belangen van stakeholders en zorg je dat ze betrokken zijn (en blijven). Je helpt hen bij het doorlopen van hún transities! Vanuit de inhoud weet je bij elke stap in het proces wat er moet gebeuren. Je kunt kansen en uitdagingen identificeren en je bent in staat de juiste partijen te mobiliseren voor de benodigde oplossingen.

Nieuwsgierig geworden? We zien je graag bij onze stand!

Lees hier alvast meer over Transitiemakers en de vacature.

2011 TSM Logo RGB