Zoek in de site...

Wyzer

Binnen het ruimtelijk domein zijn wij elke dag bezig met actuele thema’s zoals de stikstofproblematiek, de energietransitie, klimaatadaptatie, de omgevingswet en de woningbouwopgaven.  Wij denken na over hoe wij Nederland zo goed en duurzaam mogelijk kunnen inrichten. En dit vanuit verschillende rollen zoals projectleider, beleidsmedewerker, adviseur, jurist en vergunningverlener. Binnen Wyzer word je opgeleid of groei je door tot een professional die elke dag met actuele en maatschappelijke thema’s bezig is.

Wyzer is hét grootste specialistische project- en adviesbureau voor de overheid. Verspreid over Nederland werken al ruim 1500 medewerkers van Wyzer voor gemeenten, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties aan maatschappelijke opgaven. Van trainees en young professionals tot ervaren projectmanagers en strategisch adviseurs die beschikken over een stevig fundament in het werkveld. Wyzer durft anders te zijn. Wij tonen lef en investeren in ontwikkeling. Door mee én verder te denken, realiseren wij duurzame oplossingen voor de mens en maatschappij. Zo zijn wij overal van betekenis

Meer weten over Wyzer en onze traineeships? Ga dan naar https://www.wyzer.nl.

Wyzer met payoff klein RGB