Zoek in de site...

Evaluatieformulier en stageovereenkomst

Heb jij een evaluatieformulier voor je stage of een stageovereenkomst nodig? Wij maakten twee voorbeelden. Let op: aanpassing aan jouw specifieke situatie kan nodig zijn.