Zoek in de site...

Accreditaties

AACSB

AACSBDe Faculteit der Managementwetenschappen is geaccrediteerd door AACSB International. De accreditatie is een door internationale peers aan academische instituties verleend kwaliteitsstempel op alle vlakken, inclusief onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact, curriculumontwikkeling en het leerproces van studenten. Met de ontvangen accreditatie behoren we wereldwijd tot de 5% instellingen met opleidingen bedrijfskunde en economie die AACSB geaccrediteerd zijn.

EAPAA

EAPAADe bachelor- en masteropleidingen Bestuurskunde zijn tevens geaccrediteerd door de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA). De EAPAA is de belangrijkste Europese accreditatieorganisatie op het gebied van bestuurskundig onderwijs, zoals vermeld in het European Quality Assurance Registry for Higher Education (EQAR).

NVAO

NVAOAlle opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Met het accreditatiestelsel, dat in Nederland werd ingevoerd in 2002, wordt een (vergelijkbare) kwaliteit van opleidingen binnen het hoger onderwijs gewaarborgd en wordt de internationale herkenbaarheid van het hoger onderwijs vergroot. Eens in de zes jaar worden opleidingen beoordeeld.