Zoek in de site...

Over ons onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het Institute for Management Research (IMR). De missie van het IMR is om onderzoek te doen naar complexe problemen van governance en management, en excellent wetenschappelijk onderzoek te combineren met maatschappelijke vraagstukken. De onderzoekers van het IMR zijn werkzaam in zeven disciplines: bedrijfskunde, economie, bedrijfseconomie, geografie, planologie, milieuwetenschap, politicologie en bestuurskunde. In zes multidisciplinaire Hot Spots werken onderzoekers samen met elkaar en met maatschappelijke partners.

Onderwerpen die in IMR-onderzoek zoal aan bod komen:

  • De invoering van beleid door ondernemingen en overheden;
  • De besluitvorming binnen ondernemingen rondom bedrijfsverplaatsingen;
  • Strategieën om innovaties te vermarkten;
  • De toekomstige ontwikkeling van de stad;
  • De decentralisatie van zorgtaken naar lagere overheden;
  • De impact van internationale gebeurtenissen en EU-besluitvorming.

Daarnaast is er bij IMR aandacht voor onderwerpen zoals duurzaamheid, het milieu, de circulaire economie en mobiliteit, en wordt onderzoek gedaan op het gebied van ondernemerschap en gendervraagstukken.

Maatschappelijke relevantie

De maatschappelijke relevantie van onderzoek wordt in toenemende mate gedefinieerd als de kans op aantoonbare maatschappelijke impact, en niet langer ‘slechts’ als het uitvoeren of verspreiden van onderzoek in samenwerking met maatschappelijke partners. De doorlopende samenwerking met spelers uit het maatschappelijke veld is een voorwaarde voor een dergelijke impact en kan verschillende vormen aannemen. Het schrijven van professionele publicaties en rapporten is een voor de hand liggende manier om kennis in de praktijk in te brengen. IMR-onderzoekers gaan vaak verder en onderhouden geregeld contact met sleutelfiguren in de zakelijke wereld, bij overheden en andere publieke en private organisaties. Daarmee vergaren de onderzoekers van het IMR kennis vanuit de praktijk als input voor nieuw onderzoek.