Zoek in de site...

Promovendi

De doelstelling van de IMR Doctoral School is om toekomstige generaties onderzoekers klaar te stomen voor de uitdagende taken die hen wachten. We leiden onze promovendi op voor het doen van onderzoek dat zowel wetenschappelijk excellent als maatschappelijk relevant is. Verder bieden we hen de nodige ondersteuning om hun onderzoeksvaardigheden op wereldniveau te brengen en hun promotieonderzoek tijdig af te ronden.

Daaronder valt ook het integreren van alle ondersteunende diensten en opleidingen die voor promovendi relevant zijn, het verzamelen en verspreiden van informatie, het organiseren van onderzoeksevenementen en -activiteiten,  en het verzorgen van de communicatie tussen de instelling, de promovendi en hun supervisors.

Voor meer informatie over promovendi, klik hier.