Zoek in de site...

Bestuur en inspraak

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur leidt en beheert de faculteit en bepaalt de koers die de faculteit als geheel vaart. Dat gebeurt in samenspraak met de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV).

Het bestuur bestaat uit:

Decaan

Prof. dr. T. (Tom) Elfring
T: +31 24 36 15 649
E: tom.elfring@ru.nl

Vicedecaan Onderwijs

Prof. dr. J.M. (Anna) van der Vleuten
T: +31 24 36 12 330
E:  anna.vandervleuten@ru.nl

Vicedecaan Onderzoek

Prof. dr. J. K. (Jan-Kees) Helderman
T: +31 24 36 12 031
E: jan-kees.helderman@ru.nl

Directeur Bedrijfsvoering

B.G.M. (Berend) Geurts MSc
T: +31 24 6 15 651
E: berend.geurts@ru.nl

en vergadert wekelijks met:

Student-assessor

Dhr. Liam van Teeseling
T: +31 24 36 11 731
E: assessor@fm.ru.nl

Adjunct-secretaris

Drs. P.W. (Paul) Mans
T: +31 24 36 11 633
E: paul.mans@ru.nl

Inspraak

De medezeggenschap binnen de faculteit wordt gevormd door de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). In de FGV vergaderen leden van de Onderdeelcommissie (OC) en leden van de Facultaire Studentenraad (FSR) met het faculteitsbestuur. De OC is het medezeggenschapsorgaan voor het personeel van de faculteit en als zodanig een onderdeel van de Ondernemingsraad. De FSR behartigt de belangen van de studenten. In de FGV wordt dus de stem van het personeel en de studenten gehoord.