Zoek in de site...

Facultaire Onderdeelcommissie

De Facultaire Onderdeelcommissie (FOC) is het bij de faculteit horende deel van de Ondernemingsraad van de universiteit. De leden van de FOC worden gekozen door alle medewerkers van de faculteit en behartigen hun belangen. De FOC bestaat uit elf leden, met een vertegenwoordiging uit het wetenschappelijk en het ondersteunend personeel. De FOC oefent medezeggenschap uit via de FGV.