Zoek in de site...

Faculteit der Managementwetenschappen

Namens onze hele faculteit, al onze medewerkers en studenten heet ik u van harte welkom bij de Faculteit der Managementwetenschappen.

Als de nieuwe decaan van de faculteit ben ik bijzonder trots op onze missie: Responsible Governance for Sustainable Societies, oftewel verantwoord beheer voor duurzame samenlevingen. Wij streven naar het leveren van hoogwaardige, innovatieve kennis over de invloed die management en beheer in organisaties en samenlevingen uitoefenen op het toekomstbestendig maken en bewerkstelligen van meerdere waarden. Daarbij gaat het onder ander om sociale, economische en ecologische duurzaamheid, veiligheid, rechtvaardigheid, vrijheid en sociale kansen.

Wij hebben een cultuur van diversiteit, en ons motto co-creating knowledge for society, samen kennis creëren voor de samenleving, geeft weer in welke richting de Faculteit der Managementwetenschappen zich ontwikkelt. Samenlevingen hebben behoefte aan kritische reflectie, nieuwe perspectieven en wetenschappelijk gevalideerde, multidisciplinaire kennis om complexe problemen op te lossen. Het motto biedt inspiratie om nieuwe bruggen te slaan tussen vakgebieden en onderzoekers. Er blijkt uit hoe belangrijk het is dat de academische wereld in contact staat met organisaties en de samenleving, om de diversiteit en breedte aan vakgebieden te mobiliseren bij onze faculteit en de partners met wie we samenwerken.

De faculteit biedt onderdak aan een unieke, krachtige combinatie van interdisciplinair onderzoek, met impact op het onderwijs en de praktijk van het management. Onze academische kracht ligt in de zeven vakgebieden: Bedrijfskunde; Bestuurskunde; Economie en Bedrijfseconomie; Economie, Milieu en Beleid; Planologie; Politicologie, en Sociale Geografie. Deze combinatie biedt innovatieve mogelijkheden voor samenwerking binnen en tussen vakgebieden. Onze Hot Spots zijn instrumenten voor multi- en transdisciplinair onderzoek en managementonderwijs, en fungeren als platform om onze banden met het bedrijfsleven en de maatschappij aan te halen.

Studenten die afstuderen aan onze faculteit zijn wereldwijd inzetbaar. Ze hebben de juiste vaardigheden om verantwoordelijk te handelen bij het verwerven, genereren en verspreiden van kennis en het toepassen van deze inzichten bij de beoordeling van de praktische implicaties in samenlevingen en organisaties. Wij zijn sterk betrokken bij maatschappelijke uitdagingen en de ontwikkeling van verantwoordelijk leiderschap door samenwerking binnen en tussen vakgebieden. Zo doen studenten met ons onderwijsaanbod uit diverse vakgebieden vaardigheden op waarmee ze zich onderscheiden in de concurrerende arbeidsmarkt, en leren ze de praktijk begrijpen en interpreteren bij het creëren van waarde voor de samenleving.

De Faculteit der Managementwetenschappen, met haar prachtige groene campus en dicht bij het centrum van de universiteitsstad Nijmegen, wil graag samenwerken met u! In het moderne Elinor Ostromgebouw, met alle faciliteiten dicht bij elkaar, kunnen medewerkers en studenten werken, studeren, elkaar ontmoeten en zich ontspannen. Ons prachtige gebouw is de ideale locatie voor interactie tussen de verschillende vakgebieden. Dit is de plek waar we op zoek gaan naar de meest interessante en productieve combinaties van toepassingen voor managementonderzoek, onderwijs en praktijk, en waar we onze overtuiging ondersteunen dat ‘je nodig bent’.

Prof. dr. Tom Elfring
Decaan Faculteit der Managementwetenschappen