Zoek in de site...

Master

Let op: voor het aanvragen van je masterdiploma voor een Engelstalige master(specialisatie) kun je terecht op de Engelstalige webpagina.

Wanneer kun je je diploma aanvragen?

Je kunt je diploma aanvragen:

  • als al je resultaten in Osiris zijn geregistreerd
  • als je op de examendatum staat ingeschreven voor de opleiding waarvoor je een diploma aanvraagt. Let op: er mogen niet meer dan zes weken zitten tussen de examendatum en de datum dat je je masterdiploma aanvraagt.
  • als je aan je betalingsverplichtingen (collegegeld) hebt voldaan

Wat is mijn examendatum?

De examendatum is de datum waarop je officieel je opleiding hebt afgerond en het diploma hebt behaald. Deze datum wordt op je diploma vermeld. De examendatum is de datum waarop het laatste behaalde tentamen is afgelegd. Als het laatste examenonderdeel de bachelorthesis is, geldt de inleverdatum van de definitieve versie van de thesis als examendatum. Als in het kader van de bachelorthesis een formele verdediging plaatsvindt, dan geldt de datum van de verdediging als examendatum (zie OER artikel ‘Exam en Examendatum’). De examendatum is van belang voor je uitschrijving in Studielink, het collegegeld en de OV-kaart.

LET OP! Jouw uitschrijfdatum voor Studielink kan met terugwerkende kracht worden aangepast. Voorbeeld: Heb jij op 30 oktober jouw bachelorthesis ingeleverd en heb je op 6 november een positief resultaat daarvoor ontvangen? Dan geldt 30 oktober als je examendatum en dus 1 november als je uitschrijfdatum. Ook als jouw diploma pas op 6 november aanvraagt.

Hoe vraag ik mijn masterdiploma aan?

  • Je vraagt je masterdiploma aan via dit formulier.
  • Controleer eerst of alle resultaten in Osiris staan. Mis je een resultaat? Neem dan contact op met de docent van het betreffende onderdeel.
  • Het is handig om bij het invullen van het aanvraagformulier je studievoortgangsoverzicht (Osiris) bij de hand te hebben. Zo kun je snel cursuscodes en cursusnamen vinden en deze waar nodig vermelden op het  aanvraagformulier.
  • Indien bepaalde cursussen niet op de juiste plaats staan in je examenprogramma kun je dit op het aanvraagformulier aangeven.
  • Voeg bij afwijkingen van en/of vrijstellingen voor het reguliere examenprogramma een kopie van de betreffende toestemmingsbrief  van de examencommissie toe.

Nadat je het aanvraagformulier hebt verstuurd, ontvang je onmiddellijk een  automatische bevestigingsmail op je RU e-mailadres met de informatie zoals jij die hebt opgegeven. Controleer of de vermelde informatie juist is. Bewaar deze bevestigingsmail goed, het is het bewijs dat je een aanvraag hebt ingediend. Mocht je de bevestigingsmail niet hebben ontvangen dan bestaat de kans dat het versturen van je aanvraagformulier is mislukt. Neem in dit geval contact op met de STIP-balie (via stip@fm.ru.nl).

Verdere procedure

Mocht je een verklaring nodig hebben waarin staat dat je aan alle eisen van het masterdiploma hebt voldaan, bijvoorbeeld voor een vervolgopleiding, dan kun je deze aanvragen via www.mijndiplomas.nl. Deze verklaring kan alleen worden afgegeven wanneer een diploma-aanvraag is goedgekeurd en door de Radboud Universiteit is doorgegeven aan DUO.

Informatie over de uitreikingsdatum van het masterdiploma en de uiterlijke inleverdatum van het aanvraagformulier masterdiploma om aan die uitreiking deel te kunnen nemen vind je op het overzicht data uitreikingen.

Wanneer je niet bij de uitreiking aanwezig kunt zijn, kun je bij de Examencommissie van je opleiding het verzoek indienen om je diploma bij de balie van de Centrale Studentenadministratie op te halen.

Uitschrijving

Heb je je diploma aangevraagd? Bekijk hier alle informatie rondom uitschrijven.

Aanvraagformulier