Zoek in de site...

Pre-Master

Wanneer kan ik mijn certificaat premaster aanvragen?

Je bent verplicht, als aan alle eisen voor het verkrijgen van een certificaat is voldaan, onmiddellijk een certificaataanvraag in te dienen.

Je kunt alleen een certificaat aanvragen indien je:

  • een premasterinstromer of een WO-instromer bent;
  • alle vakken van de premaster met een voldoende hebt afgesloten;
  • ingeschreven staat als premasterstudent voor de opleiding waarvoor je een certificaat wilt aanvragen;
  • als al je resultaten in Osiris zijn geregistreerd.

Hiervoor heb je nodig (indien van toepassing):

  • een learning agreement;
  • bij afwijkingen van en/of vrijstellingen voor het reguliere programma dien je een kopie aan te leveren van de brief van de Examencommissie waarin zij hiervoor toestemming verleent.

Hoe kan ik mijn certificaat aanvragen?

Aanvraagprocedure certificaat premaster

  • Het aanvraagformulier wordt verstuurd naar het Onderwijscentrum van de Faculteit der Managementwetenschappen. Je ontvangt zelf een bevestigingsmail met daarin informatie over de verdere afhandeling van je aanvraag en alle gegevens die je op het formulier hebt ingevuld. Bewaar deze mail goed. Als je geen bevestigingsmail hebt ontvangen, bestaat de kans dat het versturen van je aanvraagformulier is mislukt. Neem dan contact op met de Studentenadministratie.
  • Het Onderwijscentrum zal je aanvraag verwerken en doorsturen naar het Examenbureau. Zodra je certificaat ondertekend is door de Examencommissie, wordt dit opgestuurd naar het correspondentieadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Ook ontvang je van het Onderwijscentrum een mail op je RU e-mailadres (na uiterlijk twee weken, m.u.v. vakantieperioden).
  • Het inschrijven voor de master dien je zelf te doen via Studielink.

Vragen of problemen

Neem bij vragen of problemen contact op met de Studentenadministratie.